ਅਸੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਠੋਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਯੋਗ ਸਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ / ਸੇਵਾ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ.

ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ 99% ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਈ-ਮੇਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਰਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਫ਼ਾ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ 24-72 (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਯੋਗ ਰਿਫੰਡ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ

- ਉਤਪਾਦ / ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨਾ:

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਓ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਰ-ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

- ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ-ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਿਆ ਉਤਪਾਦ / ਸੇਵਾ ਜਿਵੇਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਰਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ.

- ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ:

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਏਲੀਟ ਜਾਂ ਸੈਲਸੀਲਿਟੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਿਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬਪਲਾਂਸ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਫ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੈਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ 23 ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕੁ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ XXXth ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 10 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਾਂਗੇ.

- ਗਾਹਕੀ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕੀ ਯੋਜਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ.

ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ.

en English
X