ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਉਸ governੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਪੈਲ https://www.subpals.com ਵੈਬਸਾਈਟ (“ਸਾਈਟ”) ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ (ਹਰੇਕ, ਇੱਕ “ਉਪਭੋਗਤਾ”) ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਬ ਪਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਈਟ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ, ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਮੇਲਿੰਗ ਪਤੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਪਭੋਗਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਿਆਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਪਭੋਗੀ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ-ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਮ, ਅਜਿਹੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਭੋਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕੂਕੀਜ਼

ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਯੂਜ਼ਰ ਤਜਰਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, "ਕੂਕੀਜ਼" ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਪਭੋਗੀ ਦੀ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ. ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦ ਕੂਕੀਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ

ਉਪ-ਪਾਲਸੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ:

- ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ: ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.
- ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

- ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ, ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਈਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ: ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਏਗੀ.

- ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ: ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਡੇਟਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਡੀ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਅਪਡੇਟਾਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰੇਕ ਈਮੇਲ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰੋ.

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ

ਸਾਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਤਬਦੀਲੀ, ਖੁਲਾਸਾ ਜ ਤਬਾਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਪਭੋਗੀ, ਪਾਸਵਰਡ, ਸੰਚਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਡਾਟਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ, ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ.

ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੱਕ SSL ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ

ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਪਾਰ, ਜ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਪਭੋਗੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਈਵਾਲ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਆਮ ਇਕੱਤਰ ਜਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ

ਸਬਪਲਾਂਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇਸ ਪੰਨਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ.

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾ ਕਰੋ. ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੇਠ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ

ਜੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ, ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਸਬਪਲਾਂਸ
https://www.subpals.com
[ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਖੀਰਲੀ ਦਸੰਬਰ 17, 2018 ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

en English
X